Om Oss

Då och nu

SveaBritt grundades 1981 av en handfull, svenska yrkesverksamma kvinnor och fick då det passande namnet SveaBritt. Grundidéen var att skapa ett forum för professionella svenska kvinnor i London.

 

SveaBritt är idag en dynamisk nätverksförening med en mycket bred representation ur olika yrkeskategorier.

 

Vi har minst sju ordinarie möten/evenemang per år och välkomnar även gäster och de som är intresserade av att bli medlemmar. Den främsta målsättningen är att nätverka mellan medlemmarna, men vi bjuder även in gäster och talare till våra möten. Ämnena är varierande och omväxlande, från vetenskap, coaching, hälsa till konst, kultur etc. Målsättningen med externa talare är att komplettera och förstärka medlemmarnas yrkesområden och etablerande inom sina respektive professionella roller.

 

SveaBritt har även en social förening. Varje medlem förväntas ta ett generöst och aktivt ansvar, så att kontaktnätet utvecklas positivt och därmed bidrar till stöd och stimulans för alla.

 

SveaBritt är en ideell organisation, medlem i Svenska Handelskammaren och med nära samarbete med Svenska Ambassaden, Svenska Kyrkan och SWEA i London. Om du är en professionell yrkesarbetande, svensktalande kvinna och intresserad av att bli medlem i SveaBritt är du välkommen att närvara på två möten som gäst och därefter skicka in din ansökan till sekreterare.sveabritt@gmail.com

 

Styrelsen 2015-2016

ORDFÖRANDE

Camilla Lilliesköld

VICE ORDFÖRANDE

Sophia Hirsh

SEKRETERARE

Sophia Ahrel

KASSÖR

Johanna Kriisa

KLUBBMÄSTARE

Åse Greenacre

SUPPLEANT

Anneli Orbe

SUPPLEANT

Anneli Pinchard

Copyright © All Rights Reserved Design by Camilla Lillieskold Built by Christina Johannesson