Om Oss

Välkommen!

SveaBritt grundades 1981 av en handfull yrkesverksamma kvinnor i Storbritannien, och fick det passande namnet SveaBritt.

Grundidéen var att skapa ett forum för professionella svenska kvinnor. SveaBritt är idag en dynamisk nätverksförening med cirka 50 medlemmar och med en bred representation ur olika yrkeskategorier.

 

SveaBritt värnar om en positiv åldersspridning och välkomnar nya medlemmar i mån av plats.

 

SveaBritt har minst sju ordinarie möten per år. Den främsta målsättningen är networking mellan medlemmarna, men vi bjuder även in talare till våra möten. Ämnena är varierande och omväxlande, från litteratur, coaching, ekonomi, vetenskap till konst, kultur etc. Målsättningen med externa talare är att komplettera och förstärka medlemmarnas yrkesområden och etablerande inom sina respektive professionella roller.

 

SveaBritt har även en social målsättning. Varje medlem förväntas ta ett generöst och aktivt ansvar, så att kontaktnätet utvecklas positivt och därmed bidrar till stöd och stimulans för alla.

 

SveaBritt är en ideell organisation, medlem i Svenska Handelskammaren och med nära samarbete med Svenska Ambassaden, Svenska Kyrkan och SWEA i London. Om du är en professionell yrkesarbetande kvinna och intresserad av att bli medlem i SveaBritt är du välkommen att närvara vid två möten som gäst och därefter hitta två sponsorer inom SveaBritt. Därefter skicka in din ansökan till sekreterare.sveabritt@gmail.com.

 

Styrelsen 2015-2016

ORDFÖRANDE

Karin Sjölin

VICE ORDFÖRANDE

Sophia Hirsh

SEKRETERARE

Ann-Katrin Berggren

KASSÖR

Johanna Kriisa

KLUBBMÄSTARE

Clara von Horn

SUPPLEANT

Kajsa Kax

SUPPLEANT

Anneli Pinchard

Copyright © All Rights Reserved Design by Camilla Lillieskold Built by Christina Johannesson