Om Föreningen

Då och nu

SveaBritt grundades 1981 av en handfull svenska yrkesverksamma kvinnor;  Cecilia Rydström-Haszlakiewicz, Helene Berntsson, Anita Heatzig-Dalen, Eva Sundberg, Sidsel Cook samt Elisabet Baldwin. Föreningen fick det passande namnet SveaBritt. Grund idéen var att skapa ett forum för professionella svenska kvinnor i London. 

 

SveaBritt är idag en dynamisk nätverksförening med en mycket bred representation av olika yrkeskategorier. Varje medlem förväntas ta ett generöst och aktivt ansvar, så att kontaktnätet utvecklas positivt och därmed bidrar till stöd för alla.

 

Vi har minst sju ordinarie möten/evenemang per år och vi välkomnar gäster och de som är intresserade av att bli medlemmar. Den främsta målsättningen är att nätverka mellan medlemmarna, men vi bjuder även in gäster och talare till våra möten. Ämnena är varierande och omväxlande, från vetenskap, coaching, hälsa till konst, kultur etc. Målsättningen med externa talare är att komplettera och förstärka medlemmarnas yrkesområden och etablerande inom sina respektive professionella roller.

 

Vi är en ideell organisation, medlem i Svenska Handelskammaren och SVIV (Svenskar i Världen) och vi har ett nära samarbete med Svenska Ambassaden, Svenska Kyrkan och SWEA i London.

 

Om du är en professionell, svensk-talande kvinna och intresserad av att bli medlem i SveaBritt, fyll i ansökan och skicka den till vår sekreterare på sekreterare.sveabritt@gmail.com     

 

Årsavgiften är £45. Som medlem får du våra nyhetsbrev, du blir inbjuden till samtliga möten och har möjlighet att nätverka med  de andra medlemmarna. Du blir också medlem i SVIV (Svenskar i Världen) och Svenska Handelskammaren i London. Vi har också en sluten Facebook  grupp som fungerar som en anslagstavla, samt en Linkedin sida .

Styrelsen 2018-19

ORDFÖRANDE

Camilla Lilliesköld

VICE ORDFÖRANDE

Annika Hall

SEKRETERARE

Sophia Ahrel

KASSÖR

Lena Craig

KLUBBMÄSTARE

Åse Greenacre

SUPPLEANT

Annelie Orbe

SUPPLEANT

Elisabet Baldwin

Copyright © All Rights Reserved        Design by Camilla Lillieskold         Built by Christina Johannesson