Om SveaBritt

Då och nu

SveaBritt grundades 1981 av en handfull svenska yrkesverksamma kvinnor; Cecilia Rydström-Haszlakiewicz, Helene Berntsson, Anita Heatzig-Dalen, Eva Sundberg, Sidsel Cook samt Elisabet Baldwin. Föreningen fick det passande namnet SveaBritt.


Grundidén var att skapa ett forum för professionella svenska kvinnor i London, både som ett socialt nätverk och yrkesnätverk. SveaBritt är en ideell organisation och vi är medlemmar i Svenska Handelskammaren i London och SVIV (Svenskar i Världen). Vi samarbetar även med Svenska Ambassaden, Svenska Kyrkan och SWEA i London.


Den främsta målsättningen är att nätverka mellan medlemmarna, men vi bjuder även in gäster och talare till våra möten. Vi är idag en dynamisk nätverksförening med en mycket bred representation av olika yrkeskategorier. Varje medlem förväntas ta ett generöst och aktivt ansvar så att kontaktnätet utvecklas positivt och därmed bidrar till stöd för alla.


Vi har minst 7 möten/evenemang per år. Ämnena är varierande och omväxlande, från vetenskap, coaching, hälsa till konst och kultur. Målsättningen med externa talare är att inspirera och berika nätverket samt komplettera och förstärka medlemmarnas respektive professionella roller.

 

Årsavgiften är £45. Som medlem får du våra nyhetsbrev, du blir inbjuden till samtliga möten och har möjlighet att nätverka med de andra medlemmarna. Du blir också automatiskt medlem i SVIV (Svenskar i Världen) och Svenska Handelskammaren i London. Du kan också länka till vår SveaBritt sida på LinkedIn. Vi har också en Facebook grupp bara för medlemmarna som fungerar som en anslagstavla.


Om du är en professionell, svensktalande kvinna och intresserad av att bli medlem i SveaBritt, ladda ner ansökan här och skicka den till vår sekreterare Agnes Hustad på sekreterare.sveabritt@gmail.com. Om du vill pröva på att vara med på några träffar innan du blir medlem är även mycket välkommen som gäst i mån om plats.

Styrelsen 2018-19

ORDFÖRANDE

Camilla Lilliesköld

VICE ORDFÖRANDE

Annika Hall

SEKRETERARE

Agnes Hustad

KASSÖR

Lena Craig

KLUBBMÄSTARE

Åse Greenacre

SUPPLEANT

Annelie Orbe

SUPPLEANT

Elisabet Baldwin

Copyright © All Rights Reserved           Built by Christina Johannesson